billig olie

Billig olie til at opvarme huset

Fyringsolie er effektivt til at opvarme huset og brugsvandet i hjemmet. Det kan være svært at finde billig olie, hvorfor vi vil hjælpe dig i processen med at finde det bedste til prisen. Her får du guiden over billig olie og fyringsolie generelt.

Hvad er fyringsolie?

Fyringsolie er flydende/raffineret råolie. Det ligner diesel, men der er variation i den kemiske komposition, selv om egenskaberne ligner hinanden. Fyringsolie er det næst vigtigste olie i verden efter benzin, som åbenlyst også bruges kraftigt verden over. Over hele verden bruges det primært som brændstof til fyret og varmtvandsbeholderen (brugsvandet), som nævnt oven for. Navnet fyringsolie og ”heating oil” på engelsk stammer fra gamle dage, hvor det blev brugt til lanterner, kakkelovne, lys og madlavningsformål. I vores tid er der to varianter til rådighed, ét til husholdningens formål og et andet til industrielt forbrug.

Hvilke typer olie kan man købe?

Du har måske hørt om udtrykkene, basis olie og premium olie – eller andre termer i samme stil. Overordnet, er der nemlig de to typer, som varierer i forhold til kvalitet. Der måles på indholdet af svovl, hvor basis olie indeholder max 50 milliontedele svovl. Premium olie indeholder max 10 milliontedele svovl, og jo lavere svovlindhold des bedre er det for miljøet og andet. Udslippet af svovldioxid (SO2) formindskes med hele 98%.

 

Ydermere kan det nemlig være med til at forlænge fyrets levetid ved hjælp af bedre smøring og mindre soddannelse. Brændværdien er samtidigt højere, hvilket vil sige, at det brænder bedre og dermed varmere. Derfor bør du altså tage det med i overvejelserne, at fyringsolie med premium afmærkning kan gavne dig og dine omgivelser.

Hvordan finder man billig olie?

I 2017 var prisen pr. 1.000 liter ca. 10.000 danske kroner. I skrivende stund ligger den gennemsnitlige pris på ca. 10.400DKK. Billigolie.dk bestræber sig efter at levere billig olie langt under markedsprisen, hvilket vi på nuværende tidspunkt også kan garantere. Prisen pr. 1.000 liter ligger, hos billigolie.dk, til en pris á 8.550,00DKK (for basis olie). Det bliver hurtigt en stor besparelse.

Hos billigolie.dk er det blot en stor motivation at kunne varme forbrugernes hjem op med billig olie, som kan måle sig blandt markedets laveste priser.

 

Vi er ydermere stolte af at kunne udbyde vores luxus fyrringsolie til kun 10 øre dyrere pr. liter. Det er en ganske fordelagtig pris, når man tænker på hvilke goder, man får med ved at investere i denne. For kun 100 kroner mere (pr. 1000 liter) kan man altså få bedre varme og kontribuere til et bedre miljø.

Billigolie.dk leverer billig olie i Midt- og Sønderjylland samt på Fyn, og du kan se vores udvalg her. Hvis du har spørgsmål eller andet, kan du altid kontakte os via denne formular. Vi glæder os til at høre fra dig!

 


Mere fyringsolie – Stadigt billigt

Billigolie - billigt kvalitets fyringsolie i små mænger

Min. bestillings beløb sættes op med 100 liter.

Vi har nu sat vores minimum grænse op for bestilling af fyringsolie, fra 400 liter – til 500 liter.

Dog stadig til den samme lave pris som du kender. Grunden til at vi hæver grænsen med 100 liter, skyldes en alt for lille forespørgsel på 400 liter fyringsolie. De seneste 10 måneder har vist en klar vækst på bestilling af fyringsolie over 400 liter.

Læs mere


Dieselpriser i 2020

Som erhverv er det vigtigt at holde sig á jour på de nyeste dieselpriser. I dette indlæg vil du finde den gennemsnitlige dieselpris, årsagerne til at prisen svinger og forskellen mellem fyrings- og dieselolie.

Læs med og find ud af, hvordan vi adskiller os fra andre leverandører – og hvordan du får et godt tilbud, der kan spare dig flere tusinde kroner om året med dieselolie fra BilligOlie.

Opdatering (5/5/2020): Coronakrisen har haft en gennemgribende effekt på prisniveauet for alle typer af olie, både fyringsolie og diesel. Vi har derfor i maj 2020 opdateret artiklen for bedre at afspejle den nye virkelighed.

Dieselpriser hos BilligOlie

Hos BilligOlie kan du finde billig diesel til erhverv.

Du kan ofte få billigere diesel hos os end andre steder. Vi kan tilbyde favorable priser på diesel af to årsager.

Den første er, at vi køber i større mængder end mange andre. Gevinsten ved den mængderabat giver vi videre til vores kunder.

Den anden er, at vi selv afhenter og transporterer din diesel. Vi afhenter den diesel direkte fra to af de største danske olieraffinaderier: Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg. Udover at dieselolien kan blive transporteret direkte til din tank, vil du også spare penge, fordi vi ikke skal have dækket større udgifter til opbevaring, administration eller andre

Den gennemsnitlige dieselpris

Den gennemsnitlige dieselpris for 2020 ligger på omkring 8.990DKK pr. 1.000 liter.

dieselolie graf for maj 2020

Kilde: Drivkraft Danmark

Selvom 2020 i forvejen har vist et mindre fald, har coronakrisen medvirket til, at priserne er faldet endnu mere. Det betyder, at der kan være penge at spare ved at købe større mængder diesel nu fremfor at vente.

Rent historisk, er det dog en relativ høj pris på diesel til erhverv. Det er i høj grad på grund af afgifter, og at det generelt er blevet dyrere at udvinde olien på raffinaderierne.

Det er dog værd at huske, at du som momsregistreret virksomhed ofte kan få fradrag på energiafgifter fra staten. Du kan læse mere på SKAT.dk.

Dieselprisen, og oliepriser generelt, svinger i løbet af året. Den bliver påvirket af sæsonen, vejret og andre omstændigheder, der er ude af kundernes og forhandlernes kontrol. Det gælder blandt andet den nationale energipolitik, muligheder for udvinding og konkurrence på det større oliemarked.

Pris på diesel- og fyringsolie – hvorfor er der forskel?

Fyringsolie og diesel minder på mange måder om hinanden.

Men forskellige afgifter på brændsel og oliens renhed er med til at skabe en prisforskel på de to.

Diesel er renere og også underlagt en dieselafgift. Den blev indført i 1977, og var en reaktion på 70’ernes store energi- og oliekriser. Formålet med afgiften var til dels at spare på Danmarks dieselreserver, men også at skåne miljøet. Moderne diesel har dog et markant lavere svovlindhold end i 70’erne – på mange måder er diesel endda bedre for miljøet end benzin.

De forskelle gør også, at de to typer olie ikke er udskiftelige. Derfor kan du ikke bare bruge diesel i dit oliefyr eller fyringsolie i en dieselmotor.

For det første er det ulovligt, da man derved undgår at betale de almindelige afgifterne på diesel. Men det er også generelt en dårlig idé for din motor eller oliefyr at bytte rundt på diesel og fyringsolie.

Hvis du putter fyringsolie i din dieselmotor, kan du forårsage varige skader på din bil eller køretøj. Fyringsolie indeholder nemlig flere urenheder. De kan gøre alvorlig skade på din motors filtre, ventiler og pumpe. Du kender ikke mængden af fyringsolie, som det er nødvendigt for at ødelægge din motor permanent.

Hvis du derimod putter diesel i dit oliefyr, vil det afgive farlige stoffer, som kan give dit fyr dieselpest. Det er, fordi diesel indeholder en biokomponent, der er bakterie-fremmende. Diesel mangler ydermere også at få tilføjet de additiver, som beskytter olien mod lave temperaturer. Det er ofte vigtigt ved oliefyr, da fyringsolie til tider opbevares udendørs eller i omgivelser med lav temperatur.

Gode dieselpriser hos BilligOlie – med mængderabat

Er du på jagt efter en ny leverandør af diesel til erhverv? Eller skal du for første gang bestille diesel i store mængder? Så kan BilligOlie hjælpe.

Vi kan selvfølgelig også levere til privatpersoner, hvis du har brug for billig dieselolie. Vi kan levere til alle adresser på brofaste øer i Danmark. Vi kan desuden også fylde olien på din tank selv – så længe din olietank er oplåst og tilgængelig.

Klik her og få et godt tilbud på diesel eller fyringsolie til erhverv.


oliepris

Oliepris på fyringsolie – Få et overblik hos BilligOlie.dk

Flere end 300.000 danskere bruger oliefyr, hvorfor det er meget relevant at være opdateret på oliepriser.

Så fik vi (endelig) sagt farvel til 2020. Et år, der har stået i Corona-epidemiens tegn med både lock-down, hjemsendelser og usikkerhed. Men selv om 2020 er overstået blev olieprisen banket ned på laveste niveau i 21 år. BilligOlie giver dig her det fulde overblik fyringsolie og oliepriser.

I dette indlæg gennemgår vi den gennemsnitlige oliepris og tager dig igennem det, der kan bestemme prisen.

I øjeblikket har vi en gennemsnitlig oliepris på omkring 11,489DKK pr. 1000 liter. Det anses som værende en ret høj pris, historisk set – men den er dog noget lavere sammenlignet med de seneste to år.

*Hos BilligOlie kan du i skrivende stund få 1000 liter billig fyringsolie for kun 7,100DKK.

Opdateret i maj 2020: Coronakrisen har haft en massiv indflydelse på oliepriser for både private og erhverv. Hos BilligOlie holder vi nøje øje med udviklingen på oliemarkedet – så du altid får den bedste pris og en sikker og forsvarlig levering af din diesel- og fyringsolie.

Vi har derfor opdateret teksten for at tage højde for den nye udvikling og tilføjet et nyt afsnit om hvilken indflydelse, Corona (COVID-19) har haft på de danske oliepriser.

Den gennemsnitlige oliepris i 2020

Forbrugerprisen ligger i dag lavt på omkring de 9.000DKK pr. 1000 liter.

Gennemsnittet ligger noget nær forbrugsprisen tilbage i 2009-2010 – altså kort efter finanskrisen. Den er dog endnu ikke på niveau med faldet i oliepriser omkring midten af årtiet.

På trods af dette, er prisen på fyringsolie stadig steget væsentligt siden årtusindskiftet. Og når den ekstraordinære situation, vi i øjeblikket befinder os i, fortager sig, kan vi forvente, at priserne igen stiger. Rent historisk, er der stadig tale om relativt høje oliepriser.

Og hvad skyldes de høje oliepriser så?

Ligesom så mange andre produkter, kan høje oliepriser blandt andet skyldes udbud og efterspørgsel. Vejret har stor indflydelse på efterspørgslen, da temperaturen udenfor kan influere den ønskede temperatur indenfor. Opleves der en lang og rigtig kold vinter, bruger man naturligt mere varme inden for, hvilket skaber et større behov for at bruge mere fyringsolie. Derfor stiger oliepriserne. Prisen er lav i øjeblikket, men blandt andet CO2-afgifter, forbuddet mod oliefyr i nye bebyggelser og en stigende produktpris på raffinaderierne har gjort, at fyringsolie ikke er helt ligeså billigt, som du måske husker det fra din ungdom.

Udover vejret og temperaturerne har politik også stor indflydelse. Danmark vil over de næste år langsomt udfase olie og kul til opvarmning af private hjem, hvorfor du ikke kan få oliefyr i dit hjem, hvis ejendommen har adgang til naturgas eller fjernvarme. Derudover kan det hænde, at politikere vedtager lovændringer om eksempelvis flere eller færre afgifter på olien, som ganske naturligt vil influere de danske oliepriser. Internationale sanktioner eller stridigheder kan også påvirke olieprisen, da distributionen kan reduceres eller standses.

Udbuddet kan påvirkes af, at finansieringsselskaber går ind og investerer i olie på et givent tidspunkt, hvilket kan påvirke priserne på din olie.

Corona (COVID-19) har sat oliepriserne i frit fald

Siden midten af januar 2020 er prisen på fyringsolie faldet markant. Det blev dog først rigtig mærkbart for os danskere, da landet lukkede ned.

Situationen har ikke nødvendigvis påvirket den private forbrugers levevis og olieforbrug, men faldet i import, eksport, transport og generelt olieforbrug i industrisektoren har gjort, at olie – både råolie, fyringsolie og dieselolie – er faldt i værdi.

Dertil kommer, at finansmarkederne er blevet hårdt ramt og har valgt at trække sine investeringer ud af olie som ressource.

Disse udviklinger er dog nok ikke permanente. Samfundet er allerede så småt ved at åbne op i Danmark, og når dette sker i resten af udlandet, vil det overordnede forbrug igen stige – og priserne vil følge med.

Graf over oliepriser fra 1987 til 2020 – Råolie

Graf over råoliepris siden 1987

Kilde: US Energy Information Administration og Drivkraft Danmark

Sammenligning af oliepriser år for år

Den gennemsnitlige oliepris er på sit laveste i flere år.

I 2013 så vi en oliepris på 12.240DKK, som historisk, var det højeste nogensinde. Denne pris er vi dog et stykke fra lige nu, men efter 2013 var der en række år med forholdsvist lave oliepriser. I 2018 lå landets gennemsnitlige pris på ca. 10,780DKK, hvilket til sammenligning med 1982 lå på 3,685. Du se meget mere om udviklingen i prisen på fyringsolie på Drivkraft Danmark her.

Meget er sket siden midten af årtiet, men blot fordi fyringsolien ligger på en høj gennemsnitspris, betyder det ikke, at du ikke kan få billig fyringsolie, som er mindst lige så funktionel som den dyre hos os.

Hvad er forskellen på diesel og fyringsolie?

Diesel og fyringsolie sættes i flæng med hinanden, og det sker, fordi forskellen ikke er ret stor.

Den er dog stor nok til at kunne forårsage store problemer i dit hjem, såfremt du skulle fristes til at benytte diesel i stedet for fyringsolie. Først og fremmest strider det imod loven at benytte diesel i et oliefyr, og forsikringen dækker ikke ved eventuelle skader eller uheld. Det ville ganske enkelt være stupidt at anvende. Det kan dog for enkelte mennesker virke lukrativt, da disse oliepriser måske ligger en anelse lavere på diesel.

Diesel indeholder dog en biokomponent, der kan gøre rigtig ondt på dit oliefyr. Der kan igennem denne biokomponent blive skabt dieselpest i fyret, som betyder, at der er bakterievækst i brændstoffet. Dette skyldes, at diesel ikke er det naturlige brændstof i et oliefyr. Herudover er diesel ikke frostsikret, hvilket kan volde dig store problemer, hvis du skulle opbevare det i udendørstanke. Der er derfor absolut ingen grund til at benytte diesel i dit oliefyr.

Oliepriser og billig fyringsolie hos BilligOlie.dk

Hos BilligOlie.dk bestræber vi os netop efter ovenstående – at kunne levere olie blandt markedets laveste priser – hvor olien er mindst lige så funktionel som den dyreste olie.

I skrivende stund har vi en oliepris på 7,100DKK pr. 1000 liter. Det er  er omtrent 2000 kr. lavere end den almindelige forbrugerprisen. Vi er en lokal virksomhed i Midt- og Sønderjylland, der kan hjælpe alle kunder på de brofaste øer. Du finder vores billige fyringsolie her.

Skulle du have nogle spørgsmål eller henvendelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Følg kontaktformularen her. Vi glæder os til at høre fra dig.

 


oliefyr får sin fyringsolie fra to raffinaderierne i Danmark

Oliefyr i 2020 – sådan er reglerne

Som ejer af et oliefyr i 2020 er der en række regler og lovbestemmelser, du skal overholder.

Vi har derfor udarbejdet denne guide med alt, du skal vide om dit oliefyr – og hvordan du får den mest klima- og energivenlige resultat ud af din fyringsolie.

Hvordan virker et oliefyr?

Et oliefyr brænder fyringsolie af for at opvarme dit hjem.

Det vil sige, at olie fra tanken føres ind i brænderen, hvor det bliver forstøves og blandes med luft. Herefter føres det ind i kedlen, hvor det forstøvede olie og luft antændes. Varmen fra afbrændingen bruges til at opvarme brugsvandet i dit hjem – både det i dine radiatorer og det i den varme vandhane.

Regler for oliefyr i 2020

Der er en række regler og lovbestemmelser, du skal følge, når du har et oliefyr.

De regler omfatter blandt andet:

 • Hvem må have oliefyr?
 • Hvor ofte oliefyret skal have et servicetjek?
 • Hvornår din olietank skal udskiftes
 • Hvis du skal af med dit oliefyr – hvordan det skal bortskaffes

Hvem må have oliefyr?

Fra 2013 blev det forbudt at installere oliefyr i nye huse. I 2016 kom der desuden et forbud mod at erstatte et ældre hjems oliefyr med et nyt, hvis det var muligt at få opvarmning fra fjernvarme eller naturgas i stedet.

Regeringen har sat som mål, at oliefyr ikke længere bliver brugt til opvarmning af hjem i 2030.

Det årlige servicetjek af dit oliefyr

Din oliefyr skal ifølge loven serviceres og røgtestes mindst én gang om året.

Formålet med servicetjekket er, at dit oliefyr ikke er blevet beskadiget eller overskrider grænseværdierne for udledning af CO2.

Ved servicetjekket laves også en energimåling, som tjekker oliefyrets:

 • Forbrændingslufttemperatur
 • Røggastemperatur
 • Sodtal
 • Iltindhold
 • Evt. kulilteindhold
 • Beregning af røgtab

Alle de værdier bliver efterfølgende indgivet til Energistyrelsen, så de kan vide sig sikker på, at dit oliefyr fungerer, som det skal – og ikke udleder for mange sodpartikler.

Hos BilligOlie kan du købe luksus fyringsolie med et lavt svovlindhold. Det er både godt for miljøet og dit oliefyr. Du kan læse mere om fordelene ved vores billige fyringsolie her.

Kombiner dit servicetjek med et eftersyn

Som led i servicetjekket er det også en god idé at få en fagperson til at  justere fyret, så det fungerer fuldstændig optimalt. Selv små justeringer kan forbedre dit fyrs ydeevne. Et serviceeftersyn omfatter blandt andet:

 • Rensning og kontrol af luftindsugningen
 • Rensning af luftreguleringsspjældet
 • Rensning og justering af blæserhjulet
 • Rensning og justering af tændelektroder
 • Rensning og eventuel udskiftning af filteret i oliepumpen
 • Kontrol af sugeledningen
 • Udskiftning af oliedysen
 • Kontrol og justering af oliepumpens forstøvningstryk
 • Kontrol af alle olieslanger og elkabler

Regler for din olietank

En olietank skal udskiftes en gang hvert 25 til 50 år. Levetiden på din tank afhænger af, hvorvidt den er nedgravet eller overjordisk, er i stål eller plastik og om den har indvendig korrosionsbeskyttelse eller ej.

Når du køber fyringsolie fra BilligOlie, er din olietank – i udgangspunktet – forsikret. Det betyder, at du ikke selv skal betale, hvis der opstår et udslip fra din olietank.

Det er dog i sidste ende olietankens ejer, der selv skal have styr på hvilken type tank, de har – og hvornår den skal udskiftes. Hvis den deadline overskrides, er du ikke længere dækket af forsikringen. Det betyder, at du selv skal betale for oprydning og rensning, hvis tanken bliver utæt.

Olietank Aldersgrænse
Overjordisk ståltank 30 år 40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Nedgravet ståltank 40 år 50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Overjordisk plasttank 25 år 40 år, hvis tanken har dobbeltvægge
Nedgravet plasttank 45 år

Hvis du skal skille dig af med dit oliefyr

Hvis du ikke længere må have oliefyr – eller hvis du er i færd med at skifte til en nye opvarmningskilde – er der nogle procedurer og forhold, du skal følge, når du skaffer dig af med dit oliefyr:

 • Oliefyret skal tømmes for restolie
 • Rørsystemet skal fjernes – eller olietanken skal afblændes
 • Fyret skal afmonteres og bortskaffes korrekt
 • Oliefyret skal afmeldes hos kommunen via et sløjfningsskema, du finder på kommunens hjemmeside
 • Få eventuelt en attest fra firmaet, der er ansvarlig for sløjfningen, så du kan dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med lovreglerne

Hvis oliefyret og -tanken ikke er bortskaffet korrekt, kan du risikere at få en bøde.

Prisen for skrotning af oliefyr afhænger af tankens type og det påkrævede arbejde. Det betyder, at det typisk kan koste mellem 2.500 til 12.000 kr. at skaffe sig af med ens oliefyr.

Olie skal være helt udfaset i 2050

Ifølge regeringens energi- og klimapolitik, skal Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det betyder, at raffinaderierne vil være lukket eller overgå til andre flydende alternativer til de fossile brændstoffer. Meget af vores energiproduktion vil også være overgået til bæredygtige kilder, såsom vand, vind og jordvarme.

Det vil også sige, at man ikke længere vil være i stand til at købe almindelig fyringsolie, benzin eller diesel, som skal drive ens oliefyr.

Det politiske mål er desuden, at olie allerede i 2030 ikke skal bruges til opvarmning af private hjem. Overgangen væk fra opvarmning af hjem med olie tager dog tid. Ifølge Danmarks Statistik 2019 var der omkring 69.000 hjem i Danmark, der fik sin varme fra oliefyr.


Er olietanken fyldt op?

billig fyringsolie – også i 2019

Oliepriserne – også på fyringsolie – går kun en vej, når efteråret og vinteren rammer Danmark.

Har du husket at få nok fyringsolie på din olietank her til vinter? Så er det en god ide at få det gjort inden oliepriserne rammer loftet.

Man ser det hvert år. Så snart efteråret og vinteren rammer Danmark, får oliepriserne et nøk op ad. Det er der ikke så meget man kan gøre ved… Og dog. Man kan starte med at se om man rent faktisk får sin fyringsolie billig nok. Hos Billigolie.nu kan du være sikker på en billig oliepris – hver dag. Se vores priser, og tjek gerne op med hvad du ellers har været vant til at betale.

Hvorfor stiger prisen på fyringsolie til din olietank om vinteren?

Traditionelt set stiger prisen på fyringsolie hvert efterår og vinter, fordi der også er en større efterspørgsel i denne periode. Slet og ret, folk fryser eller har brug for mere til at opvarme deres hjem i de koldere måneder. Og selvom foråret kan være næsten ligeså koldt som efteråret, har de fleste enten planlagt på forhånd, så de har olie nok i olietanken eller også har de vænnet sig mere til kulden, end da temperaturen først begyndt at falde i efteråret.

Prisen på fyringsolie ligger dog noget mere stabilt i år (2019) og sidste år, end den har gjort i noget tid. Det skyldes til dels, at der ikke længere bliver etableret nye oliefyr, medmindre man ikke kan få fjernvarme eller naturgas.

Fyringsolie er derfor en god løsning til dig, der har hus på landet eller ikke bor i nærheden af de større opvarmningsanlæg.

Regler for din olietank

En olietank skal udskiftes en gang hvert 25 til 50 år. Levetiden på din tank afhænger af, hvorvidt den er nedgravet eller overjordisk, er i stål eller plastik og om den har indvendig korrosionsbeskyttelse eller ej.

Det er olietankens ejer, der selv skal have styr på hvilken type tank, de har – og hvornår den skal udskiftes.

Olietank Aldersgrænse
Overjordisk ståltank 30 år

40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet

Nedgravet ståltank 40 år

50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet

Overjordisk plasttank 25 år

40 år, hvis tanken har dobbeltvægge

Nedgravet plasttank 45 år

 


Fyringsolie inden for 5 hverdage

Hurtig levering af fyringsolie

Fyringsolie hos Billigolie – lettere bliver det ikke!

Vi har egen last vogn. Vi skal derfor ikke koordinerer levering efter hvordan ordrene indløber. Billigolie kan leverer din fyringsolie stort set samme døgn som din ordre indløber. Som udgangspunkt leverer vi inden for max. 5 hverdage. Men mangler du akut fyringsolie. Så kontakt Billigolie på telefon nummer 40 57 30 20. Det kan jo være vi er lige i området. Vores haste bestilling kan tilkøbes mod et mindre tillæg. Sparer vente tid, og bestil nu.

Bestil online el. ring på telefon nummer. 40 57 30 20

Hold også godt øje med vores daglige priser. Der er mange penge at spare.
Bestil din fyringsolie med mobilepay – Læs mere


fyringsolie finansiering

Betal fyringsolie i rater

Billigolie – del fyringsolie betalingen op i bidder.

Hos Billigolie kan du bestille din fyringsolie, og dele betalingen op i bidder, fordelt over hele året.

Det har altid været nemt at bestille fyringsolie hos Billigolie. Det betyder også at du som kunde kan dele din betaling op i bidder – en slags varmekonto så at sige. Du behøves ikke betale det fulde beløb, når du bestiller din fyringsolie. Billigolie har indgået et samarbejde med SPAREXPRESS. Du kan således betale din fyringsolie med månedlig betaling – i bidder der passer dig og dit budget.

FINASERINGEN TILBYDES IKKE VIA BILLIGOLIE, MEN VIA SPAREXPRESS.

Udgå store varmeudgifter – Få fyringsolie med månedlig betaling.

Når efteråret og vinteren presser sig på, er det godt at kunne læne sig tilbage i sofaen, nyde varmen fra radiatoren uden at skulle bekymre sig om varme udgifterne. Det kan du hos Billigolie. Du kan nemlig bestille al den fyringsolie du har lyst til uden det går ud over dit budget.

Bestil kvalitets fyringsolie hos Billigolie - Bestil her

Bestil nu og betal senere.

Når du bestiller fyringsolie hos Billigolie, kan du blot vælge at betale via SPAREXPRESS eller Viabill. Din betaling bliver herefter opdelt i passende bidder, så det bliver nemmere at overskue olie udgifterne, og hvem vil ikke gerne have lidt ekstra til sig selv i den kolde tid.

Hvordan virker det? Det er helt simpelt. Du skal blot bestille din fyringsolie som du plejer at gøre. Når du kommer frem til betalingen, vælger du blot betaling via SPAREXPRESS eller Viabill. Det er super nemt. Du kan læse mere om SPAREXPRESS her.

Har du spørgsmål, så ring på telf. 40 57 30 20.


Bestil billig basis fyringsolie hos Billigolie - Bestil her

10,69 DKK

Luxus fyringsolie tilsat adjektiv hos Billigolie

10,89 DKK


billig fyringsolie fra BilligOlie

Hvorfor købe billig fyringsolie hos BilligOlie?

Hos BilligOlie får du billig fyringsolie, der giver dig et varmt hus eller ejendom hele året rundt.

Men hvorfor skulle du vælge os frem for en af de andre forhandlere af fyringsolie?

Læs med og få svaret her.

1. Billig fyringsolie – selv i små mængder

BilligOlie kan levere fyringsolie i præcis de mængder, du søger efter. Og i udgangspunktet til en bedre oliepris på fyringsolie end mange af de store tankstationer og forhandlere.

Det betyder, at du slipper for at betale overpris for flere hundrede liter fyringsolie, du alligevel ikke har plads til at opbevare eller får brugt i løbet af vinteren og det kolde efterår.

Vi leverer fyringsolie i mængder hele vejen ned til 500 l.

Det betyder, at du nemt kan toppe din 1200 l. tank af med olien, uden at skulle lade oliefyret løbe helt tør først.

De fleste oliefyr stopper desuden med at virke, hvis der er mindre en 80 liter på tanken. Du kan derfor nemt skræddersy mængden du får leveret, så det passer præcis med det nuværende olieniveau.

2. Lavt svovlindhold – bedre for miljøet

Vores fyringsolie er i høj kvalitet og har et meget lavt svovlindhold. Derved mindskes det miljømæssige aftryk, som den afbrændte olie har på naturen og klimaet. Det betyder desuden også, at du ikke skal betale svovlafgift på din fyringsolie.

Begge vores fyringsolier er en tyndtflydende gasolie med et kogepunkt på mellem 200o grader – 385o grader. Flammepunktet er over 55o grader og under 100o grader. Derfor bliver fyringsolien klassificeret som en brandfareklasse III.

For hver liter fyringsolie, der afbrændes, dannes der cirka 2,6 kg. kuldioxid og 0,08 g. svovldioxid. Det vil sige, at svovlindholdet er markant lavere end grænseværdien i dansk miljølovgivning, som er på 0,5 ppm eller 1,3 mg/m3.

Hvis du tilmed vælger vores luxus fyringsolie, får også en renere fyringsolie med askefri additiver, der beskytter mod rust og sod. Det holder dit oliefyr rent og betyder, at du skal rense det og rørsystem langt sjældnere.

3. Billig fyringsolie – med god og nærværende kundeservice

Hos BilligOlie prøver vi altid at holde os i øjenhøjde med vores kunder.

Vi prøver så vidt muligt altid at levere din fyringsolie med samme chauffør – hver gang. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skal ændre din aftale, har spørgsmål eller bare skal afbestille fyringsolie, vi endnu ikke har leveret.

Vores kunder har ofte travlt. Derfor fylder vi også din olietank op selv. Du skal bare sørge for, at den er blevet låst op først. Hvis du er ude og rejse, er du også velkommen til at kontakte os og flytte din aftale.

Du kan få fat på os på tlf. 40 57 30 20 eller ved at kontakte os på mail eller på vores kontakt-side.

4. Din olietank er automatisk forsikret

Som privatkunde hos BilligOlie, er du som udgangspunkt altid dækket, hvis der skulle ske et udslip fra din olietank. Det betyder, at du ikke selv skal betale, hvis der forekommer et oliespild på din grund, som efterfølgende skal renses.

Vi er forsikret gennem TopDanmark. Du kan læse mere om din dækning her.