Oliepris på fyringsolie – Få et overblik hos BilligOlie.dk

posted in: Olie priser | 0

Billigolie.dk

Flere end 300.000 danskere bruger oliefyr, hvorfor det er meget relevant at være opdateret på oliepriser.

Så fik vi (endelig) sagt farvel til 2020. Et år, der har stået i Corona-epidemiens tegn med både lock-down, hjemsendelser og usikkerhed. Men selv om 2020 er overstået blev olieprisen banket ned på laveste niveau i 21 år. BilligOlie giver dig her det fulde overblik fyringsolie og oliepriser.

I dette indlæg gennemgår vi den gennemsnitlige oliepris og tager dig igennem det, der kan bestemme prisen.

I øjeblikket har vi en gennemsnitlig oliepris på omkring 11,489DKK pr. 1000 liter. Det anses som værende en ret høj pris, historisk set – men den er dog noget lavere sammenlignet med de seneste to år.

*Hos BilligOlie kan du i skrivende stund få 1000 liter billig fyringsolie for kun 7,100DKK.

Opdateret i maj 2020: Coronakrisen har haft en massiv indflydelse på oliepriser for både private og erhverv. Hos BilligOlie holder vi nøje øje med udviklingen på oliemarkedet – så du altid får den bedste pris og en sikker og forsvarlig levering af din diesel- og fyringsolie.

Vi har derfor opdateret teksten for at tage højde for den nye udvikling og tilføjet et nyt afsnit om hvilken indflydelse, Corona (COVID-19) har haft på de danske oliepriser.

Den gennemsnitlige oliepris i 2020

Forbrugerprisen ligger i dag lavt på omkring de 9.000DKK pr. 1000 liter.

Gennemsnittet ligger noget nær forbrugsprisen tilbage i 2009-2010 – altså kort efter finanskrisen. Den er dog endnu ikke på niveau med faldet i oliepriser omkring midten af årtiet.

På trods af dette, er prisen på fyringsolie stadig steget væsentligt siden årtusindskiftet. Og når den ekstraordinære situation, vi i øjeblikket befinder os i, fortager sig, kan vi forvente, at priserne igen stiger. Rent historisk, er der stadig tale om relativt høje oliepriser.

Og hvad skyldes de høje oliepriser så?

Ligesom så mange andre produkter, kan høje oliepriser blandt andet skyldes udbud og efterspørgsel. Vejret har stor indflydelse på efterspørgslen, da temperaturen udenfor kan influere den ønskede temperatur indenfor. Opleves der en lang og rigtig kold vinter, bruger man naturligt mere varme inden for, hvilket skaber et større behov for at bruge mere fyringsolie. Derfor stiger oliepriserne. Prisen er lav i øjeblikket, men blandt andet CO2-afgifter, forbuddet mod oliefyr i nye bebyggelser og en stigende produktpris på raffinaderierne har gjort, at fyringsolie ikke er helt ligeså billigt, som du måske husker det fra din ungdom.

Udover vejret og temperaturerne har politik også stor indflydelse. Danmark vil over de næste år langsomt udfase olie og kul til opvarmning af private hjem, hvorfor du ikke kan få oliefyr i dit hjem, hvis ejendommen har adgang til naturgas eller fjernvarme. Derudover kan det hænde, at politikere vedtager lovændringer om eksempelvis flere eller færre afgifter på olien, som ganske naturligt vil influere de danske oliepriser. Internationale sanktioner eller stridigheder kan også påvirke olieprisen, da distributionen kan reduceres eller standses.

Udbuddet kan påvirkes af, at finansieringsselskaber går ind og investerer i olie på et givent tidspunkt, hvilket kan påvirke priserne på din olie.

Corona (COVID-19) har sat oliepriserne i frit fald

Siden midten af januar 2020 er prisen på fyringsolie faldet markant. Det blev dog først rigtig mærkbart for os danskere, da landet lukkede ned.

Situationen har ikke nødvendigvis påvirket den private forbrugers levevis og olieforbrug, men faldet i import, eksport, transport og generelt olieforbrug i industrisektoren har gjort, at olie – både råolie, fyringsolie og dieselolie – er faldt i værdi.

Dertil kommer, at finansmarkederne er blevet hårdt ramt og har valgt at trække sine investeringer ud af olie som ressource.

Disse udviklinger er dog nok ikke permanente. Samfundet er allerede så småt ved at åbne op i Danmark, og når dette sker i resten af udlandet, vil det overordnede forbrug igen stige – og priserne vil følge med.

Graf over oliepriser fra 1987 til 2020 – Råolie

Fyringsolie

Kilde: US Energy Information Administration og Drivkraft Danmark

Sammenligning af oliepriser år for år

Den gennemsnitlige oliepris er på sit laveste i flere år.

I 2013 så vi en oliepris på 12.240DKK, som historisk, var det højeste nogensinde. Denne pris er vi dog et stykke fra lige nu, men efter 2013 var der en række år med forholdsvist lave oliepriser. I 2018 lå landets gennemsnitlige pris på ca. 10,780DKK, hvilket til sammenligning med 1982 lå på 3,685. Du se meget mere om udviklingen i prisen på fyringsolie på Drivkraft Danmark her.

Meget er sket siden midten af årtiet, men blot fordi fyringsolien ligger på en høj gennemsnitspris, betyder det ikke, at du ikke kan få billig fyringsolie, som er mindst lige så funktionel som den dyre hos os.

Hvad er forskellen på diesel og fyringsolie?

Diesel og fyringsolie sættes i flæng med hinanden, og det sker, fordi forskellen ikke er ret stor.

Den er dog stor nok til at kunne forårsage store problemer i dit hjem, såfremt du skulle fristes til at benytte diesel i stedet for fyringsolie. Først og fremmest strider det imod loven at benytte diesel i et oliefyr, og forsikringen dækker ikke ved eventuelle skader eller uheld. Det ville ganske enkelt være stupidt at anvende. Det kan dog for enkelte mennesker virke lukrativt, da disse oliepriser måske ligger en anelse lavere på diesel.

Diesel indeholder dog en biokomponent, der kan gøre rigtig ondt på dit oliefyr. Der kan igennem denne biokomponent blive skabt dieselpest i fyret, som betyder, at der er bakterievækst i brændstoffet. Dette skyldes, at diesel ikke er det naturlige brændstof i et oliefyr. Herudover er diesel ikke frostsikret, hvilket kan volde dig store problemer, hvis du skulle opbevare det i udendørstanke. Der er derfor absolut ingen grund til at benytte diesel i dit oliefyr.

Oliepriser og billig fyringsolie hos BilligOlie.dk

Hos BilligOlie.dk bestræber vi os netop efter ovenstående – at kunne levere olie blandt markedets laveste priser – hvor olien er mindst lige så funktionel som den dyreste olie.

I skrivende stund har vi en oliepris på 7,100DKK pr. 1000 liter. Det er  er omtrent 2000 kr. lavere end den almindelige forbrugerprisen. Vi er en lokal virksomhed i Midt- og Sønderjylland, der kan hjælpe alle kunder på de brofaste øer. Du finder vores billige fyringsolie her.

Skulle du have nogle spørgsmål eller henvendelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Følg kontaktformularen her. Vi glæder os til at høre fra dig.