Fyringsolie inden for 5 hverdage

Hurtig levering af fyringsolie

Fyringsolie hos Billig Olie – lettere bliver det ikke!

Vi har egen vognpark, og skal derfor ikke koordinerer levering efter hvordan ordrene indløber. Billig Olie kan leverer din fyringsolie stort set samme døgn som din ordre indløber. Som udgangspunkt leverer vi inden for max. 5 hverdage.

Mangler du fyringsolie akut. Så kontakt Billig Olie på telefon nummer 20 70 02 07. Det kan jo være vi er lige i området. Vores haste bestilling kan tilkøbes mod et mindre tillæg. Bestil online her.

Bestil online el. ring på telefon nummer. 20 70 02 07

Hold også godt øje med vores daglige priser. Der er mange penge at spare.
Bestil din fyringsolie med mobilepay – Læs mere


Dieselpriser i 2020

Som erhverv er det vigtigt at holde sig á jour på de nyeste dieselpriser. I dette indlæg vil du finde den gennemsnitlige dieselpris, årsagerne til at prisen svinger og forskellen mellem fyrings- og dieselolie.

Læs med og find ud af, hvordan vi adskiller os fra andre leverandører – og hvordan du får et godt tilbud, der kan spare dig flere tusinde kroner om året med dieselolie fra BilligOlie.

Opdatering (5/5/2020): Coronakrisen har haft en gennemgribende effekt på prisniveauet for alle typer af olie, både fyringsolie og diesel. Vi har derfor i maj 2020 opdateret artiklen for bedre at afspejle den nye virkelighed.

Dieselpriser hos BilligOlie

Hos BilligOlie kan du finde billig diesel til erhverv.

Du kan ofte få billigere diesel hos os end andre steder. Vi kan tilbyde favorable priser på diesel af to årsager.

Den første er, at vi køber i større mængder end mange andre. Gevinsten ved den mængderabat giver vi videre til vores kunder.

Den anden er, at vi selv afhenter og transporterer din diesel. Vi afhenter den diesel direkte fra to af de største danske olieraffinaderier: Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg. Udover at dieselolien kan blive transporteret direkte til din tank, vil du også spare penge, fordi vi ikke skal have dækket større udgifter til opbevaring, administration eller andre

Den gennemsnitlige dieselpris

Den gennemsnitlige dieselpris for 2020 ligger på omkring 8.990DKK pr. 1.000 liter.

dieselolie graf for maj 2020

Kilde: Drivkraft Danmark

Selvom 2020 i forvejen har vist et mindre fald, har coronakrisen medvirket til, at priserne er faldet endnu mere. Det betyder, at der kan være penge at spare ved at købe større mængder diesel nu fremfor at vente.

Rent historisk, er det dog en relativ høj pris på diesel til erhverv. Det er i høj grad på grund af afgifter, og at det generelt er blevet dyrere at udvinde olien på raffinaderierne.

Det er dog værd at huske, at du som momsregistreret virksomhed ofte kan få fradrag på energiafgifter fra staten. Du kan læse mere på SKAT.dk.

Dieselprisen, og oliepriser generelt, svinger i løbet af året. Den bliver påvirket af sæsonen, vejret og andre omstændigheder, der er ude af kundernes og forhandlernes kontrol. Det gælder blandt andet den nationale energipolitik, muligheder for udvinding og konkurrence på det større oliemarked.

Pris på diesel- og fyringsolie – hvorfor er der forskel?

Fyringsolie og diesel minder på mange måder om hinanden.

Men forskellige afgifter på brændsel og oliens renhed er med til at skabe en prisforskel på de to.

Diesel er renere og også underlagt en dieselafgift. Den blev indført i 1977, og var en reaktion på 70’ernes store energi- og oliekriser. Formålet med afgiften var til dels at spare på Danmarks dieselreserver, men også at skåne miljøet. Moderne diesel har dog et markant lavere svovlindhold end i 70’erne – på mange måder er diesel endda bedre for miljøet end benzin.

De forskelle gør også, at de to typer olie ikke er udskiftelige. Derfor kan du ikke bare bruge diesel i dit oliefyr eller fyringsolie i en dieselmotor.

For det første er det ulovligt, da man derved undgår at betale de almindelige afgifterne på diesel. Men det er også generelt en dårlig idé for din motor eller oliefyr at bytte rundt på diesel og fyringsolie.

Hvis du putter fyringsolie i din dieselmotor, kan du forårsage varige skader på din bil eller køretøj. Fyringsolie indeholder nemlig flere urenheder. De kan gøre alvorlig skade på din motors filtre, ventiler og pumpe. Du kender ikke mængden af fyringsolie, som det er nødvendigt for at ødelægge din motor permanent.

Hvis du derimod putter diesel i dit oliefyr, vil det afgive farlige stoffer, som kan give dit fyr dieselpest. Det er, fordi diesel indeholder en biokomponent, der er bakterie-fremmende. Diesel mangler ydermere også at få tilføjet de additiver, som beskytter olien mod lave temperaturer. Det er ofte vigtigt ved oliefyr, da fyringsolie til tider opbevares udendørs eller i omgivelser med lav temperatur.

Gode dieselpriser hos BilligOlie – med mængderabat

Er du på jagt efter en ny leverandør af diesel til erhverv? Eller skal du for første gang bestille diesel i store mængder? Så kan BilligOlie hjælpe.

Vi kan selvfølgelig også levere til privatpersoner, hvis du har brug for billig dieselolie. Vi kan levere til alle adresser på brofaste øer i Danmark. Vi kan desuden også fylde olien på din tank selv – så længe din olietank er oplåst og tilgængelig.

Klik her og få et godt tilbud på diesel eller fyringsolie til erhverv.


oliepris

Oliepris på fyringsolie – Få et overblik hos BilligOlie.dk

Flere end 300.000 danskere bruger oliefyr, hvorfor det er meget relevant at være opdateret på oliepriser.

Så fik vi (endelig) sagt farvel til 2020. Et år, der har stået i Corona-epidemiens tegn med både lock-down, hjemsendelser og usikkerhed. Men selv om 2020 er overstået blev olieprisen banket ned på laveste niveau i 21 år. BilligOlie giver dig her det fulde overblik fyringsolie og oliepriser.

I dette indlæg gennemgår vi den gennemsnitlige oliepris og tager dig igennem det, der kan bestemme prisen.

I øjeblikket har vi en gennemsnitlig oliepris på omkring 11,489DKK pr. 1000 liter. Det anses som værende en ret høj pris, historisk set – men den er dog noget lavere sammenlignet med de seneste to år.

*Hos BilligOlie kan du i skrivende stund få 1000 liter billig fyringsolie for kun 7,100DKK.

Opdateret i maj 2020: Coronakrisen har haft en massiv indflydelse på oliepriser for både private og erhverv. Hos BilligOlie holder vi nøje øje med udviklingen på oliemarkedet – så du altid får den bedste pris og en sikker og forsvarlig levering af din diesel- og fyringsolie.

Vi har derfor opdateret teksten for at tage højde for den nye udvikling og tilføjet et nyt afsnit om hvilken indflydelse, Corona (COVID-19) har haft på de danske oliepriser.

Den gennemsnitlige oliepris i 2020

Forbrugerprisen ligger i dag lavt på omkring de 9.000DKK pr. 1000 liter.

Gennemsnittet ligger noget nær forbrugsprisen tilbage i 2009-2010 – altså kort efter finanskrisen. Den er dog endnu ikke på niveau med faldet i oliepriser omkring midten af årtiet.

På trods af dette, er prisen på fyringsolie stadig steget væsentligt siden årtusindskiftet. Og når den ekstraordinære situation, vi i øjeblikket befinder os i, fortager sig, kan vi forvente, at priserne igen stiger. Rent historisk, er der stadig tale om relativt høje oliepriser.

Og hvad skyldes de høje oliepriser så?

Ligesom så mange andre produkter, kan høje oliepriser blandt andet skyldes udbud og efterspørgsel. Vejret har stor indflydelse på efterspørgslen, da temperaturen udenfor kan influere den ønskede temperatur indenfor. Opleves der en lang og rigtig kold vinter, bruger man naturligt mere varme inden for, hvilket skaber et større behov for at bruge mere fyringsolie. Derfor stiger oliepriserne. Prisen er lav i øjeblikket, men blandt andet CO2-afgifter, forbuddet mod oliefyr i nye bebyggelser og en stigende produktpris på raffinaderierne har gjort, at fyringsolie ikke er helt ligeså billigt, som du måske husker det fra din ungdom.

Udover vejret og temperaturerne har politik også stor indflydelse. Danmark vil over de næste år langsomt udfase olie og kul til opvarmning af private hjem, hvorfor du ikke kan få oliefyr i dit hjem, hvis ejendommen har adgang til naturgas eller fjernvarme. Derudover kan det hænde, at politikere vedtager lovændringer om eksempelvis flere eller færre afgifter på olien, som ganske naturligt vil influere de danske oliepriser. Internationale sanktioner eller stridigheder kan også påvirke olieprisen, da distributionen kan reduceres eller standses.

Udbuddet kan påvirkes af, at finansieringsselskaber går ind og investerer i olie på et givent tidspunkt, hvilket kan påvirke priserne på din olie.

Corona (COVID-19) har sat oliepriserne i frit fald

Siden midten af januar 2020 er prisen på fyringsolie faldet markant. Det blev dog først rigtig mærkbart for os danskere, da landet lukkede ned.

Situationen har ikke nødvendigvis påvirket den private forbrugers levevis og olieforbrug, men faldet i import, eksport, transport og generelt olieforbrug i industrisektoren har gjort, at olie – både råolie, fyringsolie og dieselolie – er faldt i værdi.

Dertil kommer, at finansmarkederne er blevet hårdt ramt og har valgt at trække sine investeringer ud af olie som ressource.

Disse udviklinger er dog nok ikke permanente. Samfundet er allerede så småt ved at åbne op i Danmark, og når dette sker i resten af udlandet, vil det overordnede forbrug igen stige – og priserne vil følge med.

Graf over oliepriser fra 1987 til 2020 – Råolie

Graf over råoliepris siden 1987

Kilde: US Energy Information Administration og Drivkraft Danmark

Sammenligning af oliepriser år for år

Den gennemsnitlige oliepris er på sit laveste i flere år.

I 2013 så vi en oliepris på 12.240DKK, som historisk, var det højeste nogensinde. Denne pris er vi dog et stykke fra lige nu, men efter 2013 var der en række år med forholdsvist lave oliepriser. I 2018 lå landets gennemsnitlige pris på ca. 10,780DKK, hvilket til sammenligning med 1982 lå på 3,685. Du se meget mere om udviklingen i prisen på fyringsolie på Drivkraft Danmark her.

Meget er sket siden midten af årtiet, men blot fordi fyringsolien ligger på en høj gennemsnitspris, betyder det ikke, at du ikke kan få billig fyringsolie, som er mindst lige så funktionel som den dyre hos os.

Hvad er forskellen på diesel og fyringsolie?

Diesel og fyringsolie sættes i flæng med hinanden, og det sker, fordi forskellen ikke er ret stor.

Den er dog stor nok til at kunne forårsage store problemer i dit hjem, såfremt du skulle fristes til at benytte diesel i stedet for fyringsolie. Først og fremmest strider det imod loven at benytte diesel i et oliefyr, og forsikringen dækker ikke ved eventuelle skader eller uheld. Det ville ganske enkelt være stupidt at anvende. Det kan dog for enkelte mennesker virke lukrativt, da disse oliepriser måske ligger en anelse lavere på diesel.

Diesel indeholder dog en biokomponent, der kan gøre rigtig ondt på dit oliefyr. Der kan igennem denne biokomponent blive skabt dieselpest i fyret, som betyder, at der er bakterievækst i brændstoffet. Dette skyldes, at diesel ikke er det naturlige brændstof i et oliefyr. Herudover er diesel ikke frostsikret, hvilket kan volde dig store problemer, hvis du skulle opbevare det i udendørstanke. Der er derfor absolut ingen grund til at benytte diesel i dit oliefyr.

Oliepriser og billig fyringsolie hos BilligOlie.dk

Hos BilligOlie.dk bestræber vi os netop efter ovenstående – at kunne levere olie blandt markedets laveste priser – hvor olien er mindst lige så funktionel som den dyreste olie.

I skrivende stund har vi en oliepris på 7,100DKK pr. 1000 liter. Det er  er omtrent 2000 kr. lavere end den almindelige forbrugerprisen. Vi er en lokal virksomhed i Midt- og Sønderjylland, der kan hjælpe alle kunder på de brofaste øer. Du finder vores billige fyringsolie her.

Skulle du have nogle spørgsmål eller henvendelser, er du altid velkommen til at kontakte os. Følg kontaktformularen her. Vi glæder os til at høre fra dig.

 


Er olietanken fyldt op?

billig fyringsolie – også i 2019

Oliepriserne – også på fyringsolie – går kun en vej, når efteråret og vinteren rammer Danmark.

Har du husket at få nok fyringsolie på din olietank her til vinter? Så er det en god ide at få det gjort inden oliepriserne rammer loftet.

Man ser det hvert år. Så snart efteråret og vinteren rammer Danmark, får oliepriserne et nøk op ad. Det er der ikke så meget man kan gøre ved… Og dog. Man kan starte med at se om man rent faktisk får sin fyringsolie billig nok. Hos Billig Olie ApS kan du være sikker på en billig oliepris – hver dag. Se vores priser, og tjek gerne op med hvad du ellers har været vant til at betale.

Hvorfor stiger prisen på fyringsolie til din olietank om vinteren?

Traditionelt set stiger prisen på fyringsolie hvert efterår og vinter, fordi der også er en større efterspørgsel i denne periode. Slet og ret, folk fryser eller har brug for mere til at opvarme deres hjem i de koldere måneder. Og selvom foråret kan være næsten ligeså koldt som efteråret, har de fleste enten planlagt på forhånd, så de har olie nok i olietanken eller også har de vænnet sig mere til kulden, end da temperaturen først begyndt at falde i efteråret.

Prisen på fyringsolie ligger dog noget mere stabilt i år (2019) og sidste år, end den har gjort i noget tid. Det skyldes til dels, at der ikke længere bliver etableret nye oliefyr, medmindre man ikke kan få fjernvarme eller naturgas.

Fyringsolie er derfor en god løsning til dig, der har hus på landet eller ikke bor i nærheden af de større opvarmningsanlæg.

Regler for din olietank

En olietank skal udskiftes en gang hvert 25 til 50 år. Levetiden på din tank afhænger af, hvorvidt den er nedgravet eller overjordisk, er i stål eller plastik og om den har indvendig korrosionsbeskyttelse eller ej.

Det er olietankens ejer, der selv skal have styr på hvilken type tank, de har – og hvornår den skal udskiftes.

Olietank Aldersgrænse
Overjordisk ståltank 30 år

40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet

Nedgravet ståltank 40 år

50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet

Overjordisk plasttank 25 år

40 år, hvis tanken har dobbeltvægge

Nedgravet plasttank 45 år

 


Bestil fyringsolie fra kun 500 liter

billig olie – selv i helt små mængder

Fyringsolie ned til 500 liter – “Vores force er vores helt små leverings mængder”.

Sådan siger Bjarke Kjæhr, som til dagligt er både indehaver, direktør og chauffør hos BilligOlie.dk. Modsat mange andre olieselskaber, har BilligOlie.dk valgt at leverer helt ned til kun 500 liter. Du får stadig din fyringolie leveret og indenfor max. 5 hverdage.

Få en leveringsaftale med os.

Bestil din fyringsolie online, eller ring på telefon nr. 40 57 30 20 – Så har du varmen i morgen.


Bestil din fyringsolie hos Billigolie

13,50 kr.

Luxus fyringsolie tilsat adjektiv hos Billigolie

13,60 kr.


Gode grunde til at vælge Billigolie

3 gode grunde til at vælge fyringsolie hos Billigolie

3 ting du måske ikke lige tænkte over.

Hos Billigolie vil vi gerne pointerer hvilke fordele der med garanti får dig til at spærre øjnene op.

Hos Billigolie får du:

  1. Kvalitets fyringsolie til absolut lavpris. (Tilvalg eks. Luxus fyringsolie med additiver.)
  2. Vi har egen lastvogn, med samme chauffør.
    (Leverance indenfor max. 5 hverdage – Gratis naturligvis, og med en chauffør du kender, og som kender dit oliefyr og fyringsolie behov).
  3. Service eftersyn. Evt. kombineret med påfyldningsaftale der passer Jer.

Læs mere


Service- og leverings aftale

Få en serviceaftale om fyringsolie med Billigolie

Det gælder jo om at hjælpe hinanden.

Man tænker ikke lige over det i hverdagen.

For man har jo sin faste aftale med sin olie leverandør. De leverer når olietanken er ved at være tom. Og på den måde har man jo en god og fin serviceaftale.

En af grundreglerne hos Billigolie, er at vores kunder skal have den service de efterspørger. Derfor tilbyder vi naturligvis også en service- og leveringsaftale.

Læs mere


Hvem er Billig Olie ApS

Fyringsolie du har råd til

Billig Olie Aps er opstartet i 2015 af Bjarke Kjæhr, som frem til 2021 var daglige indehaver / ejer og direktør for Billig Olie Aps. I 2021 indgik Bjarke Kjærh et partnerskab sammen med Søren Smidstrup som har mere end 25 års erfaring inden for olie branchen. Læs mere om Søren Smidstrup i artiklen her.

 

Solid vognpark er nødvendigt.

Hos Billig Olie Aps går vi ikke ned på udstyr. Derfor bruger vi de lokale værksteder så er man hurtig er kørende igen hvis noget er gået galt. Bjarke Kjæhr ved af erfaring hvor vigtigt det er at vognparken er godt kørende, således at den daglige olie levering kan finde sted; hurtigt og problemfrit for vores kunder.

Samarbejde med oliefyrs service.

Bjarke Kjæhr havde allerede inden etableringen af Billig Olie Aps et bredt kendskab til oliefyr og olie kedler. “Derfor så vi det også nødvendigt, at etablerer et samarbejde med nogle af landets bedste oliefyrs service virksomheder. Det kommer os tilgode, og dermed vores kunder tilgode” Siger Bjarke Kjæhr

Billig Olie Aps: Fyringsolie i både små og store mængder

Hos Billig Olie Aps har man en hel den unik styrke ifht. leverance mængden. Du kan bestille leveret helt ned til 500 liter fyringsolie. Man slipper på den måde for den store udskrivning, hvis man blot skal klare sig igennem en kold periode.  Kontakt os for et godt tilbud eller bestil din fyringsolie lige her på siden – vi tilbyder både almindelig fyringsolie og luxus fyringsolie. Det er helt enkelt.

Billigolie - din fyringsolie leverandør