Fordelene ved diesel

Diesel, eller dieselolie, har mange fordele over andre typer brændsel.

Det er ofte billigere end benzin, meget effektivt til at opvarme større arealer, som hvis du har et autoværksted, en gartneri eller et andet stort anlæg, der kræver en pålidelig og vedvarende temperatur.

Men der er også mange andre fordele ved diesel, når du køber det fra den rette leverandør.

Hvad er diesel?

Diesel, eller rettere dieselolie, er en type brændstof. Det bliver brugt i dieselmotorer, som adskiller sig fra benzinmotorer, fordi de bruger komprimeret luft, ikke et tændrør eller en gnist, til at antænde diesel.

Den kemiske formel for diesel er C12H24, og er derfor en type kulbrint med et kogepunkt på omtrent 150° til 370° celsius.

Diesel bliver udvundet af råolie, der er blevet destilleret. Herefter bliver den renset for urenheder og får tilsat cetan-forbedrende kemikalier og andre additiver, der forbedrer dieseloliens forbrændingsevne og holdbarhed. De additiver er også med til at beskytte mod ætsning og belægninger i din motor. Dermed bliver skumning også holdt på et minimum, hvilket forlænger oliens holdbarhed, når du lagrer den.

Hos Billigolie får vi vores olie fra to danske raffinaderier: Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg.

Cetantallet

Jo højere kvalitet dieselolie har, jo højere et cetantal. Cetantallet er en måde at måle, hvor let det er at antænde dieselolien, når den bliver indsprøjtet i en dieselmotors cylinder. Jo højere et tal, jo bedre forbrændingsevne.

Den europæiske standard for transportdiesel (EN 590 standard) har et minimum cetantal på 51. Vores dieselolie er blevet tilsat flere cetan-forbedrende kemikalier, hvilket giver dig et højere cetantal. De er også med til at holde din motor ren i længere tid.

Hvad forurener mest, diesel eller benzin?

I modsætning til hvad man ellers har skullet tro, er moderne diesel også bedre for miljøet end for eksempel benzin. Det er især takket være de nyere, mere effektive og miljøskånsomme, dieselmotorer. En ny dieselmotor udleder 15% mindre CO2 end en sammenlignelig benzinmotor.

I et interview med DR, fortæller Kim Winther, civilingeniør på Teknologisk Institut, at selv dieselbiler ofte har en mindre effekt på klimaet og miljøet, end biler, der kører på benzin. Det er i høj grad på grund af de nye dieselmotorers partikelfiltre.

Et partikelfilter består af mange små kanaler af keramik, som udstødningsgassen rejser gennem. Filteret er opbygget på en sådan måde, at de skadelige partikler bliver fanget og indlejret i filterets kanalvæg. Det betyder, at med regelmæssig vedligeholdelse og et godt partikelfilter, vil din dieselmotor udlede meget lidt forurening.

Hvorfor er diesel billigere end benzin?

Udover miljøfordelene er dieselolie også billigere end benzin.

Det er af flere årsager. For det første kræver diesel mindre bearbejdning end benzin. For det andet har diesel et højere energiindhold pr. Liter sammenlignet med benzin. Fordi det ikke antændes med en gnist, er det også nemmere for en motor at brænde diesel mere kontrolleret.

Alt dette har den virkning, at dieselmotorer er mere effektive og får mere nyttig energi og varme ud af dets brændstof, sammenlignet med en benzinmotor.

Vil du gerne have et godt tilbud på fyrings- og dieselolie til erhverv?

Så få et gratis og 100% uforpligtende tilbud på diesel til erhverv hos Billigolie. Vi leverer diesel og fyringsolie i hele landet (Brofaste øer). Vi har egen vognpark, hvilket betyder, at vi kan tilpasse os til skema, så du kan få hurtig levering på det aftalte tidspunkt.