Dieselpriser i 2020

Som erhverv er det vigtigt at holde sig á jour på de nyeste dieselpriser. I dette indlæg vil du finde den gennemsnitlige dieselpris, årsagerne til at prisen svinger og forskellen mellem fyrings- og dieselolie.

Læs med og find ud af, hvordan vi adskiller os fra andre leverandører – og hvordan du får et godt tilbud, der kan spare dig flere tusinde kroner om året med dieselolie fra BilligOlie.

Opdatering (5/5/2020): Coronakrisen har haft en gennemgribende effekt på prisniveauet for alle typer af olie, både fyringsolie og diesel. Vi har derfor i maj 2020 opdateret artiklen for bedre at afspejle den nye virkelighed.

Dieselpriser hos BilligOlie

Hos BilligOlie kan du finde billig diesel til erhverv.

Du kan ofte få billigere diesel hos os end andre steder. Vi kan tilbyde favorable priser på diesel af to årsager.

Den første er, at vi køber i større mængder end mange andre. Gevinsten ved den mængderabat giver vi videre til vores kunder.

Den anden er, at vi selv afhenter og transporterer din diesel. Vi afhenter den diesel direkte fra to af de største danske olieraffinaderier: Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg. Udover at dieselolien kan blive transporteret direkte til din tank, vil du også spare penge, fordi vi ikke skal have dækket større udgifter til opbevaring, administration eller andre

Den gennemsnitlige dieselpris

Den gennemsnitlige dieselpris for 2020 ligger på omkring 8.990DKK pr. 1.000 liter.

dieselolie graf for maj 2020

Kilde: Drivkraft Danmark

Selvom 2020 i forvejen har vist et mindre fald, har coronakrisen medvirket til, at priserne er faldet endnu mere. Det betyder, at der kan være penge at spare ved at købe større mængder diesel nu fremfor at vente.

Rent historisk, er det dog en relativ høj pris på diesel til erhverv. Det er i høj grad på grund af afgifter, og at det generelt er blevet dyrere at udvinde olien på raffinaderierne.

Det er dog værd at huske, at du som momsregistreret virksomhed ofte kan få fradrag på energiafgifter fra staten. Du kan læse mere på SKAT.dk.

Dieselprisen, og oliepriser generelt, svinger i løbet af året. Den bliver påvirket af sæsonen, vejret og andre omstændigheder, der er ude af kundernes og forhandlernes kontrol. Det gælder blandt andet den nationale energipolitik, muligheder for udvinding og konkurrence på det større oliemarked.

Pris på diesel- og fyringsolie – hvorfor er der forskel?

Fyringsolie og diesel minder på mange måder om hinanden.

Men forskellige afgifter på brændsel og oliens renhed er med til at skabe en prisforskel på de to.

Diesel er renere og også underlagt en dieselafgift. Den blev indført i 1977, og var en reaktion på 70’ernes store energi- og oliekriser. Formålet med afgiften var til dels at spare på Danmarks dieselreserver, men også at skåne miljøet. Moderne diesel har dog et markant lavere svovlindhold end i 70’erne – på mange måder er diesel endda bedre for miljøet end benzin.

De forskelle gør også, at de to typer olie ikke er udskiftelige. Derfor kan du ikke bare bruge diesel i dit oliefyr eller fyringsolie i en dieselmotor.

For det første er det ulovligt, da man derved undgår at betale de almindelige afgifterne på diesel. Men det er også generelt en dårlig idé for din motor eller oliefyr at bytte rundt på diesel og fyringsolie.

Hvis du putter fyringsolie i din dieselmotor, kan du forårsage varige skader på din bil eller køretøj. Fyringsolie indeholder nemlig flere urenheder. De kan gøre alvorlig skade på din motors filtre, ventiler og pumpe. Du kender ikke mængden af fyringsolie, som det er nødvendigt for at ødelægge din motor permanent.

Hvis du derimod putter diesel i dit oliefyr, vil det afgive farlige stoffer, som kan give dit fyr dieselpest. Det er, fordi diesel indeholder en biokomponent, der er bakterie-fremmende. Diesel mangler ydermere også at få tilføjet de additiver, som beskytter olien mod lave temperaturer. Det er ofte vigtigt ved oliefyr, da fyringsolie til tider opbevares udendørs eller i omgivelser med lav temperatur.

Gode dieselpriser hos BilligOlie – med mængderabat

Er du på jagt efter en ny leverandør af diesel til erhverv? Eller skal du for første gang bestille diesel i store mængder? Så kan BilligOlie hjælpe.

Vi kan selvfølgelig også levere til privatpersoner, hvis du har brug for billig dieselolie. Vi kan levere til alle adresser på brofaste øer i Danmark. Vi kan desuden også fylde olien på din tank selv – så længe din olietank er oplåst og tilgængelig.

Klik her og få et godt tilbud på diesel eller fyringsolie til erhverv.


Diesel til erhverv i hele Danmark

Fordelene ved diesel

Diesel, eller dieselolie, har mange fordele over andre typer brændsel.

Det er ofte billigere end benzin, meget effektivt til at opvarme større arealer, som hvis du har et autoværksted, en gartneri eller et andet stort anlæg, der kræver en pålidelig og vedvarende temperatur.

Men der er også mange andre fordele ved diesel, når du køber det fra den rette leverandør.

Hvad er diesel?

Diesel, eller rettere dieselolie, er en type brændstof. Det bliver brugt i dieselmotorer, som adskiller sig fra benzinmotorer, fordi de bruger komprimeret luft, ikke et tændrør eller en gnist, til at antænde diesel.

Den kemiske formel for diesel er C12H24, og er derfor en type kulbrint med et kogepunkt på omtrent 150° til 370° celsius.

Diesel bliver udvundet af råolie, der er blevet destilleret. Herefter bliver den renset for urenheder og får tilsat cetan-forbedrende kemikalier og andre additiver, der forbedrer dieseloliens forbrændingsevne og holdbarhed. De additiver er også med til at beskytte mod ætsning og belægninger i din motor. Dermed bliver skumning også holdt på et minimum, hvilket forlænger oliens holdbarhed, når du lagrer den.

Hos Billigolie får vi vores olie fra to danske raffinaderier: Shell-raffinaderiet i Fredericia og Statoil-raffinaderiet i Kalundborg.

Cetantallet

Jo højere kvalitet dieselolie har, jo højere et cetantal. Cetantallet er en måde at måle, hvor let det er at antænde dieselolien, når den bliver indsprøjtet i en dieselmotors cylinder. Jo højere et tal, jo bedre forbrændingsevne.

Den europæiske standard for transportdiesel (EN 590 standard) har et minimum cetantal på 51. Vores dieselolie er blevet tilsat flere cetan-forbedrende kemikalier, hvilket giver dig et højere cetantal. De er også med til at holde din motor ren i længere tid.

Hvad forurener mest, diesel eller benzin?

I modsætning til hvad man ellers har skullet tro, er moderne diesel også bedre for miljøet end for eksempel benzin. Det er især takket være de nyere, mere effektive og miljøskånsomme, dieselmotorer. En ny dieselmotor udleder 15% mindre CO2 end en sammenlignelig benzinmotor.

I et interview med DR, fortæller Kim Winther, civilingeniør på Teknologisk Institut, at selv dieselbiler ofte har en mindre effekt på klimaet og miljøet, end biler, der kører på benzin. Det er i høj grad på grund af de nye dieselmotorers partikelfiltre.

Et partikelfilter består af mange små kanaler af keramik, som udstødningsgassen rejser gennem. Filteret er opbygget på en sådan måde, at de skadelige partikler bliver fanget og indlejret i filterets kanalvæg. Det betyder, at med regelmæssig vedligeholdelse og et godt partikelfilter, vil din dieselmotor udlede meget lidt forurening.

Hvorfor er diesel billigere end benzin?

Udover miljøfordelene er dieselolie også billigere end benzin.

Det er af flere årsager. For det første kræver diesel mindre bearbejdning end benzin. For det andet har diesel et højere energiindhold pr. Liter sammenlignet med benzin. Fordi det ikke antændes med en gnist, er det også nemmere for en motor at brænde diesel mere kontrolleret.

Alt dette har den virkning, at dieselmotorer er mere effektive og får mere nyttig energi og varme ud af dets brændstof, sammenlignet med en benzinmotor.

Vil du gerne have et godt tilbud på fyrings- og dieselolie til erhverv?

Så få et gratis og 100% uforpligtende tilbud på diesel til erhverv hos Billigolie. Vi leverer diesel og fyringsolie i hele landet (Brofaste øer). Vi har egen vognpark, hvilket betyder, at vi kan tilpasse os til skema, så du kan få hurtig levering på det aftalte tidspunkt.