Oliefyr i 2020 – sådan er reglerne

oliefyr får sin fyringsolie fra to raffinaderierne i Danmark

Som ejer af et oliefyr i 2020 er der en række regler og lovbestemmelser, du skal overholder.

Vi har derfor udarbejdet denne guide med alt, du skal vide om dit oliefyr – og hvordan du får den mest klima- og energivenlige resultat ud af din fyringsolie.

Hvordan virker et oliefyr?

Et oliefyr brænder fyringsolie af for at opvarme dit hjem.

Det vil sige, at olie fra tanken føres ind i brænderen, hvor det bliver forstøves og blandes med luft. Herefter føres det ind i kedlen, hvor det forstøvede olie og luft antændes. Varmen fra afbrændingen bruges til at opvarme brugsvandet i dit hjem – både det i dine radiatorer og det i den varme vandhane.

Regler for oliefyr i 2020

Der er en række regler og lovbestemmelser, du skal følge, når du har et oliefyr.

De regler omfatter blandt andet:

 • Hvem må have oliefyr?
 • Hvor ofte oliefyret skal have et servicetjek?
 • Hvornår din olietank skal udskiftes
 • Hvis du skal af med dit oliefyr – hvordan det skal bortskaffes

Hvem må have oliefyr?

Fra 2013 blev det forbudt at installere oliefyr i nye huse. I 2016 kom der desuden et forbud mod at erstatte et ældre hjems oliefyr med et nyt, hvis det var muligt at få opvarmning fra fjernvarme eller naturgas i stedet.

Regeringen har sat som mål, at oliefyr ikke længere bliver brugt til opvarmning af hjem i 2030.

Det årlige servicetjek af dit oliefyr

Din oliefyr skal ifølge loven serviceres og røgtestes mindst én gang om året.

Formålet med servicetjekket er, at dit oliefyr ikke er blevet beskadiget eller overskrider grænseværdierne for udledning af CO2.

Ved servicetjekket laves også en energimåling, som tjekker oliefyrets:

 • Forbrændingslufttemperatur
 • Røggastemperatur
 • Sodtal
 • Iltindhold
 • Evt. kulilteindhold
 • Beregning af røgtab

Alle de værdier bliver efterfølgende indgivet til Energistyrelsen, så de kan vide sig sikker på, at dit oliefyr fungerer, som det skal – og ikke udleder for mange sodpartikler.

Hos BilligOlie kan du købe luksus fyringsolie med et lavt svovlindhold. Det er både godt for miljøet og dit oliefyr. Du kan læse mere om fordelene ved vores billige fyringsolie her.

Kombiner dit servicetjek med et eftersyn

Som led i servicetjekket er det også en god idé at få en fagperson til at  justere fyret, så det fungerer fuldstændig optimalt. Selv små justeringer kan forbedre dit fyrs ydeevne. Et serviceeftersyn omfatter blandt andet:

 • Rensning og kontrol af luftindsugningen
 • Rensning af luftreguleringsspjældet
 • Rensning og justering af blæserhjulet
 • Rensning og justering af tændelektroder
 • Rensning og eventuel udskiftning af filteret i oliepumpen
 • Kontrol af sugeledningen
 • Udskiftning af oliedysen
 • Kontrol og justering af oliepumpens forstøvningstryk
 • Kontrol af alle olieslanger og elkabler

Regler for din olietank

En olietank skal udskiftes en gang hvert 25 til 50 år. Levetiden på din tank afhænger af, hvorvidt den er nedgravet eller overjordisk, er i stål eller plastik og om den har indvendig korrosionsbeskyttelse eller ej.

Når du køber fyringsolie fra BilligOlie, er din olietank – i udgangspunktet – forsikret. Det betyder, at du ikke selv skal betale, hvis der opstår et udslip fra din olietank.

Det er dog i sidste ende olietankens ejer, der selv skal have styr på hvilken type tank, de har – og hvornår den skal udskiftes. Hvis den deadline overskrides, er du ikke længere dækket af forsikringen. Det betyder, at du selv skal betale for oprydning og rensning, hvis tanken bliver utæt.

Olietank Aldersgrænse
Overjordisk ståltank 30 år 40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Nedgravet ståltank 40 år 50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Overjordisk plasttank 25 år 40 år, hvis tanken har dobbeltvægge
Nedgravet plasttank 45 år

Hvis du skal skille dig af med dit oliefyr

Hvis du ikke længere må have oliefyr – eller hvis du er i færd med at skifte til en nye opvarmningskilde – er der nogle procedurer og forhold, du skal følge, når du skaffer dig af med dit oliefyr:

 • Oliefyret skal tømmes for restolie
 • Rørsystemet skal fjernes – eller olietanken skal afblændes
 • Fyret skal afmonteres og bortskaffes korrekt
 • Oliefyret skal afmeldes hos kommunen via et sløjfningsskema, du finder på kommunens hjemmeside
 • Få eventuelt en attest fra firmaet, der er ansvarlig for sløjfningen, så du kan dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med lovreglerne

Hvis oliefyret og -tanken ikke er bortskaffet korrekt, kan du risikere at få en bøde.

Prisen for skrotning af oliefyr afhænger af tankens type og det påkrævede arbejde. Det betyder, at det typisk kan koste mellem 2.500 til 12.000 kr. at skaffe sig af med ens oliefyr.

Olie skal være helt udfaset i 2050

Ifølge regeringens energi- og klimapolitik, skal Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det betyder, at raffinaderierne vil være lukket eller overgå til andre flydende alternativer til de fossile brændstoffer. Meget af vores energiproduktion vil også være overgået til bæredygtige kilder, såsom vand, vind og jordvarme.

Det vil også sige, at man ikke længere vil være i stand til at købe almindelig fyringsolie, benzin eller diesel, som skal drive ens oliefyr.

Det politiske mål er desuden, at olie allerede i 2030 ikke skal bruges til opvarmning af private hjem. Overgangen væk fra opvarmning af hjem med olie tager dog tid. Ifølge Danmarks Statistik 2019 var der omkring 69.000 hjem i Danmark, der fik sin varme fra oliefyr.