Fyringsolie af bedste kvalitet

Billigolie - Kun kvalitets fyringsolie

Hos Billigolie får du kun den bedste kvalitet.

Selv om vores fyringsolie er billig, går vi på ingen måde på kompromis med kvaliteten. Fyringsolien har et meget lavt svovlindhold, på kun 0,005% (50ppm). Dette medvirker til følgende fordele:

  • Der skal ikke betales svovlafgift
  • Der dannes mindre svovldioxid, hvilket vil medvirke til en mindre belastning af miljøet

Billigolie fyringsolie er en tyndtflydende gasolie, som har et kogepunkt på mellem 200 grader – 385 grader. Basis fyringsolie har et flammepunkt over 55 grader og under 100 grader, og er derfor klassificeret som brandfareklasse III. Normalvis dannes der ca. 2,6 kg kuldioxid og 0,08 g svovldioxid for hver liter basis fyringsolie der afbrændes.

Fyringsolien er frostsikret til -20C

Ønsker du at få tilsendt vores yderligere data på fyringsolie. Så kontakt Billigolie.nu på e-mail. kontakt@billigolie.dk eller på telefon nr. 40 57 30 20.


Basis fyringsolie hos Billigolie

12,40 kr.

Premium fyringsolie tilsat adjektiv hos Billigolie

12,50 kr.